Biuro podróży Cario Travel - Wyszukiwarka wczasów

Wyszukiwarka wczasów
z możliwością rezerwacji i zakupów 
on line

zadzwoń do nas tel.503 510 501

            cario@cario.pl


Regulamin korzystania z serwisu internetowego
www.cario-travel.pl

Poniższy Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego cario-travel.pl znajdującego się pod adresem URL: www.cario-travel.pl.
Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu.


 

§1 Informacje podstawowe

1.1. Właścicielem Serwisu i podmiotem świadczącym usługi w ramach Serwisu jest CARIO Aleksander Szafran 34-325 Łodygowice ul. Jaworowa 27, NiP 9371739767, REGON 241497850 , działająca jako agent turystyczny zwana dalej cario-travel.pl lub Serwis
1.2. Serwis umożliwia Państwu dokonywanie rezerwacji i zakup wycieczek turystycznych poprzez udostępnienie systemu rezerwacji internetowej cario-travel.pl: System Rezerwacji Internetowej
1.3. Założenie rezerwacji lub zakup wycieczki może nastąpić również telefonicznie pod numerem wskazanym na stronie Serwisu oraz w siedzibie firmy.
1.4. Prezentowane na stronach internetowych cario-travel.pl materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.


 

§2 Zasady ogólne zakupu wycieczek

2.1. Korzystając z Serwisu akceptują Państwo warunki określone w niniejszym Regulaminie i ponoszą odpowiedzialność za własne czynności wynikające z korzystania z Serwisu.
2.2. Korzystanie z Serwisu możliwe jest tylko w swoim imieniu. Jeśli czynią to Państwo w imieniu osoby trzeciej, oznacza to, że posiadają Państwo ważne w świetle prawa pełnomocnictwo. Za działanie bez pełnomocnictwa lub z przekroczeniem jego granic ponoszą Państwo pełną odpowiedzialność.
2.3. Dokonywanie zapytań o rezerwację z użyciem fałszywego nazwiska lub cudzego nazwiska bez ważnego pełnomocnictwa jest niedopuszczalne i zabronione poprzez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2.4. Aby dokonać rezerwacji i zakupu wycieczki turystycznej należy zapoznać się oraz zaakceptować warunki uczestnictwa Organizatora Imprezy turystycznej a także zapisy niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie checkboxu.
2.5. Dane osoby, na którą rezerwacja jest założona, powinny zgadzać się z danymi w paszporcie lub w dowodzie osobistym przy podróżach na terenie Unii Europejskiej. W przypadku niezrealizowania świadczeń wykupionych z powodu niezgodności danych osobowych zawartych w złożonej rezerwacji z danymi znajdującymi się w paszporcie lub dowodzie osobistym, dokonana zapłata za wycieczkę turystyczną podlega zwrotowi w części pomniejszonej o stratę poniesioną w wyniku zawarcia umowy i niezrealizowania świadczeń.
2.6. W chwili dokonania rezerwacji wycieczki turystycznej powinni Państwo posiadać odpowiednie i aktualne dokumenty umożliwiające odbycie podróży, w tym w szczególności ważny paszport, wymagane przy wyjeździe wizy lub inne dokumenty określone przepisami państw, do których się podróżuje.


 

§3 Ochrona danych osobowych

3.1. Dane wprowadzone przez Państwa do Systemu Rezerwacji Internetowej będą przetwarzane przez cario-travel.pl zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz.U nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późniejszymi zmianami.
3.2. cario-travel.pl przetwarza dane osobowe niezbędne do nawiązania, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego (świadczenia usług przez cario-travel.pl), które podane zostały w formularzu rejestracyjnym
3.3 Wysyłając cario-travel.pl Formularz Rezerwacyjny i zaznaczenie tego w postaci checboxu, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie przez cario-travel.pl swoich danych osobowych w celach administracyjnych i statystycznych oraz w celu świadczenia przez cario-travel.pl usług marketingowych polegających na promowaniu usług cario-travel.pl.
3.4 W odniesieniu do Państwa danych osobowych cario-travel.pl stosuje zapisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
3.5 Wysłanie formularza rejestracyjnego po oznaczeniu opcji (Tak) w odniesieniu do opcji handlowych, stanowi wyrażenie zgody na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3.6 Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych w ramach cario-travel.pl zawiera
Polityka Prywatności
3.7 Udostępnienie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji usługi. W każdej chwili macie Państwo prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania, a także do żądania ich usunięcia.

 

§4 Założenie rezerwacji

Zarezerwowanie wycieczki turystycznej może odbyć się przez:

Internet

4.1.1. Korzystając z wyszukiwarki internetowej określacie Państwo parametry interesującej Was wycieczki turystycznej.
4.1.2. Następnie po wyświetleniu listy porównawczej z wycieczkami spełniającymi zadane kryteria wyszukiwania wybieracie Państwo jedną z wycieczek prezentowanych przez System Rezerwacji Internetowej.
4.1.3. Po dokładnym zapoznaniu się z opisem wycieczki, jej ceną i dostępnością przechodzą Państwo DALEJ, gdzie można wybrać ZGŁOSZENIE lub REZERWACJĘ Z PŁATNOŚCIĄ. Po wybraniu sposobu klikamy WYBIERAM TĄ OPCJĘ następnie należy wprowadzić prawidłowe dane osobowe uczestników wycieczki niezbędne do dokonania rezerwacji w Systemie Rezerwacji Internetowej. Przedstawiona oferta nie jest jeszcze ofertą handlową w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
4.1.4. Po wprowadzeniu danych powinni Państwo w dolnej części Formularza zaznaczyć, że akceptujecie - po uprzednim zapoznaniu się:
- warunki uczestnictwa Organizatora Imprezy turystycznej, do których link znajduje się na Formularzu.
4.1.5. W kolejnym kroku przechodzą Państwo do rezerwacji wybierając w zależności od oferty: Przycisk ZGŁOSZENIE LUB REZERWUJ.
ZGŁOSZENIE zostanie przesłane do systemu rezerwacyjnego, po czym nasz pracownik skontaktuje się z Państwem celem ustalenia szczegółow wyjazdu.REZERWACJA przeniesie Państwa do strony dotpay, gdzie należy uzupełnić wszysztkie dane do płątnosći i zatwiedzić.
Z chwilą potwierdzenia rezerwacji zostaje zawarta umowa między Państwem a Biurem Podróży.
Ze względów formalnych prosimy Państwa o podpisanie i odesłanie do cario-travel.pl umowy n mailem na adres:

cario@cario.pl.


 

Punkty Obsługi Klienta Siedziba Firmy w Łodygowicach

4.1.12. Podczas bezpośredniej wizyty w Punkcie Obsługi Klienta, podajecie Państwo kod konkretnej oferty wyszukanej na Serwisie, którą jesteście zainteresowani lub ogólne preferencje dotyczące wyjazdu, jeśli Państwa potrzeby nie są do końca sprecyzowane.
4.1.13. Konsultant w Punkcie Obsługi Klienta potwierdza dostępność miejsc i weryfikuje ostateczną cenę wybranej przez Państwa wycieczki lub przedstawia najlepsze oferty odpowiadające Państwa preferencjom.
4.1.14. Podpisanie umowy-zgłoszenia następuje w Punkcie Obsługi Klienta. Forma płatności wybierana jest przez Państwa. W przypadku płatności przelewem, termin jego dokonania określa Konsultant. Prosimy jedynie o przestrzeganie ustalonych z doradcą cario-travel.pl terminów płatności - gwarantuje to utrzymanie wstępnie zarezerwowanych miejsc.
 

§5 Cena wycieczki turystycznej

5.1. Cena zakupionej wycieczki turystycznej obejmuje wszystkie składniki zawarte w opisie wycieczki turystycznej, a w szczególności:

a.) opłatę za zakwaterowanie,
b.) opłatę za środek transportu (nie dotyczy wycieczek z dojazdem własnym),
c.) opłatę za świadczenia dodatkowe zgodne z opisem wycieczki,
d.) podatki,
e.) opłaty paliwowe i lotniskowe w przypadku wycieczek lotniczych,
f.) inne zgodne z opisem wycieczki.
 

§6 Formy płatności

6.1. W zależności od długości terminu pomiędzy rezerwacją wycieczki turystycznej, a datą jej rozpoczęcia możliwe są dwa rodzaje płatności za wycieczkę:

- płatność częściowa polegająca na wpłacie tylko niewielkiej zaliczki
- płatność całkowita

6.2. Wpłata zaliczki jest możliwa zwyczajowo na ok. 40 dni przed terminem rozpoczęcia wycieczki turystycznej, ale zasady te są każdorazowo regulowane przez każdego organizatora. Szczegółowych informacji na ten temat udzielą Państwu zawsze Konsultanci cario-travel.pl.
6.3. Przy wpłacie zaliczki ,Konsultanci cario-travel.pl udzielą Państwu również szczegółowych informacji na temat harmonogramu dalszych dopłat do pełnej ceny wycieczki.
6.4. W cario-travel.pl mają Państwo do wyboru następujące formy płatności:

Przelew bankowy
Wpłata gotówkowa


 

Płatność przelewem bankowym

6.5.1. Przelewu należy dokonać na konto wskazane w potwierdzeniu rezerwacji lub na konto Cario Aleksander Szafran:

ING BANK ŚŁĄSKI S.A.

95 1050 1070 1000 0090 7212 7005


6.5.2. Wypełniając druk przelewu, w tytule przelewu wpisują Państwo: numer rezerwacji, nazwę Organizator Imprez Turystycznych, imię i nazwisko zgłaszającego
6.5.3. Potwierdzenie przelewu należy przesłać drogą elektroniczną na adres:
cario@cario.pl email

wraz z następującymi danymi:
- imię i nazwisko podróżnego.
6.5.4. Przelewu należy dokonać w terminie wskazanym przez Konsultanta cario-ravel.pl. W przypadku ofert last minute które cieszą się ogromnym powodzeniem prosimy o jak najszybsze dokonanie wpłaty i przesłanie potwierdzenia do cario-travel.pl.
6.5.5. Przesłanie fałszywego potwierdzenia przelewu bankowego będzie traktowane jako próba wyłudzenia i przekazane zostanie stosownym organom ścigania.


 

Płatność gotówką

6.5.17. Wpłat gotówkowych można dokonywać w Punktach Obsługi Klienta cario-travel.pl, których adresy znajdziecie Państwo na stronie internetowej:
cario-travel.pl

§7 Formy odbioru i dostarczania dokumentów

7.1. Dokumenty podróżne za zakupioną wycieczkę turystyczną – w zależności od Organizatora - mogą zostać dostarczone Państwu:

a.) drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Państwa w Formularzu,
b.) pocztą
organizatora wycieczki.

7.2. O szczegółach odbioru dokumentów zostaną Państwo poinformowani każdorazowo przez Konsultanta cario-travel.pl.


 

§8 Zmiana rezerwacji

8.1. Dokonanie zmian w rezerwacji po zakupie wycieczki turystycznej możliwe jest na warunkach określonych przez Organizatora imprezy turystycznej.
8.2. Dokonując zmian powinni Państwo liczyć się z możliwością wystąpienia kosztów manipulacyjnych zgodnie z warunkami uczestnictwa Organizatora Imprezy turystycznej.
8.3. Dokonanie zmian w rezerwacji wycieczki turystycznej możliwe jest poprzez wysłanie drogą elektroniczną zlecenia zmian w rezerwacji (podając nazwisko i numer rezerwacji) na adres e-mail
cario@cario.pl

albo poprzez kontakt telefoniczny z Centrum Rezerwacji cario-travel.pl
8.4. Konsultant cario-travel.pl dokona wszelkich zmian według Państwa życzeń i z chęcią wyjaśni przebieg całego procesu.


 

§9 Warunki anulowania rezerwacji przez klienta

9.1. Dokonanie anulacji rezerwacji po zakupie wycieczki turystycznej możliwe jest na zasadach opisanych w warunkach uczestnictwa Organizatora imprezy turystycznej.

 

§10 Warunki anulowania rezerwacji przez Organizatora

10.1. Zasady anulowania wycieczek przez Organizatorów zawarte są w ogólnych warunkach uczestnictwa Organizatora Imprezy turystycznej.
10.2. Informacje o ewentualnych zmianach w Państwa rezerwacji dokonanych przez Organizatora wycieczki, przesyłane będą przez cario-travel.pl pod wskazany w Formularzu adres e-mail lub będą przekazywane telefonicznie.
 

§11 Obsługa posprzedażowa

11.1. W każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z cario-travel.pl i uzyskać odpowiedzi na temat statusu swojej rezerwacji, dodatkowych informacji o zarezerwowanej wycieczce turystycznej lub uzyskać odpowiedzi na inne pytania dotyczące Państwa wyjazdu.
11.2. Na minimum 48 godziny przed wylotem powinni Państwo skontaktować się z cario-travel.pl aby potwierdzić godziny wyjazdu/wylotu.
11.3. cario-travel.pl poinformuje Państwa każdorazowo o wszelkich zmianach w rezerwacji wycieczki turystycznej na podstawie otrzymanego komunikatu od Organizatora.


 

§12 Postępowanie reklamacyjne

12.1. W przypadku, gdy nie są Państwo zadowoleni z odpowiedniego wykonania umowy przez Organizatora mają Państwo prawo do złożenia reklamacji w zakresie związanym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Organizatora świadczeń zawartych w Umowie zakupionej w Cititravel.pl wycieczki turystycznej.
12.2. Reklamacje należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności na adres Organizatora Imprezy turystycznej.
12.3. Dokładamy wszelkich starań, aby usługi świadczone przez cario-travel.pl były najwyższej jakości. W przypadku niezadowolenia z powodu jakości obsługi w Ccario-ravel.pl mają Państwo również prawo do złożenia reklamacji.
12.4. Reklamacje związane z jakością obsługi przez cario-travel.pl należy składać na adres Cario Aleksander Szafran 34-325 Łodygowice ul. Żywiecka 77 w formie pisemnej lub wysyłać je na adres internetowy
cario@cario.pl. cario-travel.pl rozpatrzy Państwa reklamację w terminie nieprzekraczalnym 14 dni od daty otrzymania.
12.5. Prawidłowo złożona reklamacja powinna, co najmniej zawierać: oznaczenie Usługobiorcy tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania (może zawierać także adres poczty elektronicznej i telefon kontaktowy, co ułatwi kontakt z Usługobiorcą) oraz opis reklamowanego faktu lub usługi.

 

§13 Postanowienia końcowe

13.1. W sprawach nieuregulowanych przez postanowienia niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
13.2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez cario-travel.pl rozstrzygane są przez sądy, sądy powszechne, rzeczowo i miejscowo właściwe według ustawy.
13.3. Korzystając z usług świadczonych przez cario-travel.pl oświadczają Państwo, że wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu są dla Państwa jasne i zrozumiałe i akceptują Państwo wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu bez zastrzeżeń.